Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Reformy Michaiła Gorbaczowa

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz reformy wewnętrzne Michaiła Gorbaczowa i ich następstwa. Rozpoznasz przykłady nowych elementów w polityce zagranicznej ZSRS, wprowadzonych przez Michaiła Gorbaczowa po 1985 roku. Wyjaśnisz, dlaczego rosyjskie słowa głasnost i pierestrojka weszły do światowego języka.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano