Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Repatrianci na Ziemiach Odzyskanych – przymusowe przesiedlania

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz przyczyny ruchów migracyjnych po II wojnie światowej w Polsce. Scharakteryzujesz trudności adaptacyjne, z którymi borykali się repatrianci na tych terenach. Wyjaśnisz proces tworzenia się nowej tożsamości mieszkańców Ziem Odzyskanych.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano