Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rodzaje praw regulowanych przez prawo cywilne i rodzinne

Obowiązujące w polskim systemie prawnym normy prawne regulują różne obszary życia obywateli i funkcjonowania państwa. Szczególną rolę odgrywają normy prawa cywilnego i rodzinnego. Pierwsze z nich wyróżniają się pośród innych norm prawnych tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami samodzielnie kształtującymi relacje między sobą, zaś drugie z kolei odpowiadają za regulowanie stosunków prawnych w rodzinie.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano