Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rodzaje terroryzmu

Terroryzm jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Jako jedna z form walki politycznej narodził się w XIX wieku. Rozwój różniących się ideowo organizacji terrorystycznych nastąpił po II wojnie światowej. Obecnie zagrożenie terroryzmem wciąż wzrasta. Wynika to upowszechnienia nowych form komunikacji, które umożliwiaj ą na szybsze i łatwiejsze budowanie grup terrorystycznych. Równocześnie szybki i szeroki dostęp do informacji jest szansą na szersze upowszechnienie wiedzy na temat zamachów, a to powoduje wzrost poczucia zagrożenia zamachem.  Budzenie strachu to jeden z najważniejszych celów terroryzmu.  Właściwie nie ma już państw, które nie byłyby bezpośrednio zagrożone atakiem. Współczesny terroryzm rozwija się w dużej mierze za sprawą nowych technologii i mediów społecznościowych.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano