Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rola umowy społecznej

Uczciwa umowa polega chociażby na tym, że obydwie strony dobrowolnie i świadomie umawiają się na coś. Na przykład na wymianę książek. Czymś osobliwym byłaby sytuacja, gdy ktoś podejmuje takie zobowiązanie za inną osobę, nie pytając jej o zdanie. Jeśli mama w imieniu dziecka pożycza komuś jego ulubioną książkę, może to zostać uznane przez dziecko za nadużycie i w takim przypadku na pewno zostanie zapytana, jakim prawem to zrobiła. Taką osobliwą umową jest umowa społeczna – nikt nie pytał poszczególnych osób, czy się na nią zgadzają, a mimo tego, niektórzy filozofowie uważają, że obowiązuje ona wszystkich ludzi. Warto zastanowić  się, czy każdy rodzaj umowy wymaga indywidualnej zgody.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano