Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Różnice i stereotypy- czyli o ludzkim postrzeganiu inności

Stereotypy - zjawisko powszechne, choć jednocześnie zdradliwe. W procesie przyswajania nowych informacji nasz mózg, chcąc zaoszczędzić jak najwięcej energii, dąży do stworzenia modelu rzeczywistości, który jest oparty na uproszczeniach. Te jednak - być może zwłaszcza w kontaktach międzyludzkich - bywają krzywdzące. Czy ludzkie uprzedzenia są wrodzone? Dlaczego boimy się tego, co nieznane, obce? Czy istnieją sposoby, by zwalczyć lęk przed innością?

Filmy UW Filmy i nagrania
Skopiowano