Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rozpad systemu. Okrągły Stół

Po zapoznaniu się z materiałem: Opiszesz, jak doszło do spotkania przy Okrągłym Stole. Przeanalizujesz najważniejsze postanowienia Okrągłego Stołu. Ustosunkujesz się do pytania, czy w ówczesnej sytuacji politycznej i gospodarczej możliwe były całkowite odsunięcie komunistów od władzy i pełna demokratyzacja Polski.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano