Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Samorząd terytorialny – dr hab. Dawid Sześciło, Uniwersytet Warszawski

📖 W polskiej Konstytucji zapisano zasadę pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą o sprawach lokalnych powinni decydować mieszkańcy. Rząd centralny może włączać się do decyzji, jeśli dana sprawa wykracza poza kompetencje lokalnej społeczności. 🔹 Na jakich filarach oparty jest samorząd w Polsce? 🔹 Czy polski samorząd jest silny w porównaniu z innymi krajami naszego regionu? 🔹 Co zrobić, aby samorząd działał bardziej sprawnie?

Filmy Obywatelski HiT Kolekcja Obywatelski HiT Filmy i nagrania
Skopiowano