Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Scenariusz zajęć „Historia kolonializmu”

W tym materiale znajdziesz narzędzia, które możesz użyć do omówienia z uczniami i uczennicami historii kolonizacji i dekolonizacji.

Kolekcja Cyfrowa Historia Najnowsze
Skopiowano