Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Sierpień ’80 i wprowadzenie stanu wojennego

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz wydarzenia na Wybrzeżu w 1980 r. Wskażesz obszary konfliktu między władzą a społeczeństwem. Ocenisz sposób respektowania postanowień konstytucji i możliwości dochodzenia swoich praw przez obywateli. Prześledzisz rolę Kościoła jako mediatora w tym konflikcie. Wyjaśnisz okoliczności i zgodność z prawem decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano