Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Słownik filozoficzny: prawo

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznasz pojęcie prawa. Wyjaśnisz znaczenie doktryny prawa naturalnego i pozytywnego. Rozpoznasz w tekstach źródłowych założenia doktryny prawa.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano