Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Socjaldemokracja

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz cechy socjaldemokracji. Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących socjaldemokracji. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano