Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Solidarność i jej wpływ na przemiany roku 1989

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz wkład Solidarności w demontaż systemu komunistycznego nad Wisłą. Ocenisz, czy Solidarność słusznie przyjęła ugodową postawę wobec władzy. Wykażesz, że działalność Solidarności miała bezpośredni wpływ na zmiany zachodzące w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano