Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Po zapoznaniu się z materiałem: Wymienisz kolejne etapy przejmowania władzy przez komunistów w Europie Środkowo‑Wschodniej. „Kij i marchewka” – scharakteryzujesz metody, jakimi posługiwali się komuniści, walcząc o władzę w regionie. Wyjaśnisz, dlaczego jugosłowiański przywódca komunistyczny Josip Broz‑Tito został uznany za wroga Stalina. Młoty, sierpy, czerwone gwiazdy, „kolejka po mięso”… Opiszesz środki komunistycznej propagandy wizualnej i wyjaśnisz ich znaczenie.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano