Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Stosunek władz PRL do NSZZ “Solidarność”

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz stosunek władz PRL do NSZZ „Solidarność”. Podasz przykłady działań kompromisowych i konfrontacyjnych władz PRL i NSZZ „Solidarność”. Zrekonstruujesz wpływ sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej na politykę władz PRL.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano