Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Stosunki państwo–Kościół w epoce Edwarda Gierka

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego na formalne nawiązanie stosunków rządu PRL ze Stolicą Apostolską trzeba było czekać aż do 1974 r. Opiszesz warunki działania Kościoła katolickiego w latach 70. XX w. Ocenisz, czy uznanie kardynała Stefana Wyszyńskiego za Prymasa Tysiąclecia jest zasadne. Wytłumaczysz, dlaczego wybór Karola Wojtyły na papieża uradował społeczeństwo, a zmartwił władze.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano