Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Świat po zakończeniu zimnej wojny. Mocarstwowa rola Stanów Zjednoczonych

Powstanie Federacji Rosyjskiej, rozpad Związku Sowieckiego i zawiązanie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oznaczało zakończenie zimnej wojny między Wschodem a Zachodem. Władze nowej Rosji, które zwycięsko wyszły z walki o przywództwo, zadeklarowały zakończenie zimnowojennej rywalizacji z USA, demokratyzację kraju i odejście od polityki wrogości. Po rozpadzie ZSRS Stany Zjednoczone stały się jedynym mocarstwem i niekwestionowanym liderem tzw. świata zachodniego.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano