Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

System partyjny partii hegemonicznej w państwie niedemokratycznym

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz system partyjny w państwie niedemokratycznym. Wyjaśnisz różnice w sposobie funkcjonowania systemu partyjnego w państwie demokratycznym i niedemokratycznym. Rozróżnisz partie hegemoniczne i satelickie. Uzasadnisz znaczenie funkcjonowania partii satelickich dla legitymizacji władzy w państwie autorytarnym.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano