Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Szare lata 80.

Lata 80. w Polsce to czas pogłębiającego się kryzysu społeczno‑politycznego i gospodarczego. Wprowadzono przez władze państwowe reglamentację w postaci kartek na żywność i inne niezbędne do życia artykuły, jednak mimo to na rynku wciąż brakowało podstawowych produktów. Społeczeństwo było coraz bardziej zniecierpliwione pogarszającymi się warunkami życia.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano