Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Triumf lewicy. Zwrot na prawo. Polska scena polityczna w latach 2000-2005

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Polsce w latach 90. XX w., spadek tempa rozwoju, wzrost bezrobocia oraz niska wykrywalność przestępstw i nieskuteczność sądownictwa przyczyniły się do radykalizacji nastrojów społecznych. Rolnicy, wzburzeni spadkiem dochodów i brakiem państwowej ochrony dla krajowych producentów żywności, organizowali blokady dróg. Na początku XXI w. do władzy doszedł Sojusz Lewicy Demokratycznej, na drugą kadencję został wybrany prezydent Aleksander Kwaśniewski, a na scenie politycznej pojawiły się nowe partie. Tamte wybory bardzo mocno zmieniły układ sił, wydawało się, że lewica ma silny mandat do dalszego rządzenia – to za czasów, gdy premierem był Leszek Miller, Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Jednak społeczeństwo polskie, niezadowolone z efektów lewicowego gabinetu oraz licznych afer, w kolejnych wyborach postawiło na prawicowe Prawo i Sprawiedliwość.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano