Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Typy organizacji religijnych

Religie istniały w czasach prehistorycznych, starożytności, średniowieczu, czasach nowożytnych i istnieją dzisiaj. Przybierały i przybierają nie tylko formy duchowe, ale także rozmaite ramy organizacyjne. Te ostatnie są tematem tego e‑materiału.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano