Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Typy ustrojów politycznych

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu typów ustrojów politycznych oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano