Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Unia Europejska. Cele i etapy integracji

Po zapoznaniu się z materiałem potrafisz: wymienić cechy charakterystyczne organizacji międzynarodowej; wyjaśnić, w jakim celu państwa tworzą organizacje międzynarodowe; przedstawić główne cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano