Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Uniwersalny system ochrony praw człowieka

Po zapoznaniu się z materiałem potrafisz: opisywać akty prawa międzynarodowego wynegocjowane w ramach ONZ w dziedzinie praw człowieka, wymieniać organy ONZ działające na rzecz realizacji praw człowieka, Po zapoznaniu się z materiałem nauczysz się: charakteryzować efektywność ONZ w dziedzinie praw człowieka.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano