Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Ustrój Polski Ludowej

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, w jaki sposób powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Scharakteryzujesz ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Opiszesz, w jaki sposób komuniści zapewnili sobie w Polsce monopol na sprawowanie władzy.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano