Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego Polski

Bezpieczeństwo państwa jest jednym z najważniejszych elementów racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Powinno być rozumiane bardzo szeroko, a zatem nie tylko jako przygotowanie militarne do odparcia zbrojnej agresji, ale także na przykład jako troska o zdrowie i edukację społeczeństwa. Współczesną areną walki o bezpieczeństwo narodowe jest w równym stopniu nowoczesna armia, jak i niezależność energetyczna czy poziom życia obywateli. Elementów polityki bezpieczeństwa jest zresztą o wiele więcej, a sukces w tym obszarze można osiągnąć, współdziałając ze sobą dla dobra ojczyzny i przyszłych pokoleń, które żyjąc w suwerennym państwie, będą mogły czerpać z całego bogactwa Rzeczypospolitej Polskiej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano