Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Walka z Kościołem katolickim

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz powody oraz metody bezpardonowej walki komunistów z Kościołem w czasach stalinowskich. Omówisz działalność heroicznych i tragicznych postaci polskiego Kościoła: Augusta Hlonda, Czesława Kaczmarka i Stefana Wyszyńskiego. Ocenisz skuteczność antykościelnej polityki władz Polski Ludowej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano