Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wartości będące fundamentem współczesnej demokracji

W życiu każdego człowieka bardzo ważną rolę odgrywają wartości, które wyznaje. Ich korzenie najczęściej sięgają religii, systemu wartości oraz ustroju politycznego, w jakim jednostka funkcjonuje. Pojęcie wartości demokratycznych jest trudne do zdefiniowania, ponieważ każdy może zwrócić uwagę na inny aspekt demokracji.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano