Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

„Wielka Karta Osiągnięć Narodu”? Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.

Po zapoznaniu się z materiałem: Rozstrzygniesz, jakim celom służyła konstytucja PRL z 22 lipca 1952 roku. Wskażesz pozakonstytucyjne czynniki, które miały decydujący wpływ na rządy komunistów w Polsce. Rozstrzygniesz, czy konstytucja lipcowa zasługiwała na miano, jakim obdarzyli ją komuniści – „Wielkiej Karty Osiągnięć Narodu”.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano