Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wielowarstwowość tożsamości narodowej – wybrany kraj

Czy wspólny język i wyznawana religia to podstawowe wyznaczniki narodu? Czy wobec tego Szwajcarzy są narodem? Tak, gdyż naród to więź oparta na wspólnocie pochodzenia i wspólnocie ziemi. Równie ważny jest historyczny aspekt kształtowania się tożsamości narodu opartej - jak zauważył Leszek Kołakowski - na pamięci, w której utrwalone są, niekiedy także w formie baśniowej, jego początki i późniejsze dzieje.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano