Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wizja przyszłości Unii Europejskiej

Unia Europejska przeżyła w ostatnich latach kilka poważnych kryzysów, przede wszystkim ekonomiczny oraz imigracyjny. Oprócz tego – po raz pierwszy w historii – jeden z krajów członkowskich zdecydował się na opuszczenie tej organizacji. To wszystko skłania do pytań o przyszłość UE. Takie pytania były jednak zadawane od najwcześniejszych etapów integracji europejskiej w latach 50. XX wieku i zawsze wywoływały spory polityczne.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano