Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

“Wojna na górze” i rozpad obozu solidarnościowego

"Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz znaczenie pojęcia „wojny na górze”. Omówisz, czym Lech Wałęsa zasłużył sobie na określenie „przyspieszacza z siekierą”. Rozstrzygniesz, czy ważniejszą rolę w rozpadzie obozu solidarnościowego odegrały czynniki personalne, czy dwie różne wizje Polski."

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano