Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wojna w Wietnamie. Kambodża Czerwonych Khmerów

Po zapozaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, w jaki sposób Daleki Wschód stał się teatrem zimnej wojny. Opiszesz, dlaczego Stany Zjednoczone zaczęły w Wietnamie ponosić straty. Ocenisz skutki porozumienia pokojowego podpisanego w 1973 r. w Paryżu.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano