Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

WOS – LO – matura. Kościoły i związki wyznaniowe

Kościoły i związki wyznaniowe. Lekcja live z WOS-u transmitowana na żywo o godzinie 18.00. Poprowadzi ją nauczyciel Marcin Empel.

Filmy i nagrania
Skopiowano