Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Współczesne problemy: rasizm, antysemityzm, szowinizm, ksenofobia

Współcześnie można spotkać wiele postaw, które są przejawem nietolerancji czy wręcz wrogości w stosunku do innych osób. Zastanów się nie tylko nad przyczynami i skalą tego zjawiska, ale także przeanalizuj swoje postępowanie. Czy w twoim zachowaniu nie ma przejawów rasizmu, ksenofobii, szowinizmu lub antysemityzmu?

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano