Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Współczesne przykłady prześladowań na tle religijnym

Zdawać by się mogło, że postępy w świecie nauki i techniki prowadzą do postępującej laicyzacji społeczeństwa. Z tego też względu zasadnym wydawałby się wniosek, że i prześladowania na tle religijnym są coraz rzadsze. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Z raportów wszelkiego rodzaju organizacji międzynarodowych oraz doniesień medialnych wynika, że szykany z powodu odmiennego wyznania nie tylko utrzymują się, ale wręcz intensyfikują w niektórych regionach świata. Na blisko 200 krajów, z różnymi formami prześladowań religijnych spotkać się można w ponad 140.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano