Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Współczesne systemy ochrony praw człowieka. Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka

Po zapoznaniu się z materiałem: Wymienisz i scharakteryzujesz wybrane komitety ONZ zajmujące się ochroną praw człowieka. Scharakteryzujesz cele działania i skuteczność instytucji w systemie uniwersalnym. Ocenisz możliwości wpływu instytucji ONZ na monitorowanie i ochronę praw człowieka we współczesnym świecie.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano