Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wybrane demokratyczne zasady zawarte w Konstytucji RP

Życie wspólnoty państwowej w Rzeczypospolitej Polskiej, a w jej ramach także każdej wspólnoty samorządowej, jest uregulowane obowiązującym systemem prawa. Jest on hierarchicznie uporządkowany i odnosi się do licznych sfer życia obywateli. Na szczycie tego systemu znajduje się Konstytucja RP jako najwyższy akt prawny określający specyfikę ustroju państwa polskiego. Zawiera liczne normy, których znajomość jest przydatna w wielu sytuacjach życia codziennego.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano