Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wybrane przykłady realizacji wolności i praw człowieka w Polsce

Ochrona praw człowieka to ważny obszar funkcjonowania państwa demokratycznego. Realizowany jest zarówno przez organy państwa, jak i organizacje pozarządowe. Obywatele polscy mogą realizować swoje prawa przez zrzeszanie się w partiach politycznych, stowarzyszeniach, związkach zawodowych czy związkach pracodawców. Dzięki stowarzyszaniu się wpływają na decyzje władz, negocjują rozwiązania korzystne dla pracowników i pracodawców, budując w ten sposób pola współpracy między obywatelami i rządzącymi. Warto sprawdzić, w jaki sposób można budować różne organizacje wskazujące obszary, w których ochrona praw jednostki jest jeszcze niedoskonała, czy też jakie organizacje pomogą nam w egzekwowaniu praw już zapisanych.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano