Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wyzwania Polski na drodze do odbudowy po II wojnie światowej

Po zapoznaniu się z materiałem: Omówisz problemy, z jakimi borykało się państwo polskie po II wojnie światowej. Opiszesz zmiany, jakie zaszły w Polsce po przesunięciu granic. Ocenisz, które z przemian w powojennej Polsce można uważać za korzystne, a które za szkodliwe.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano