Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Z historii: NATO i Układ Warszawski – świat dwubiegunowy

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznasz genezę, cele i najważniejsze organy Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Ocenisz wpływ tej organizacji na utrzymanie pokoju i pozycję USA na świecie. Scharakteryzujesz cel istnienia Układu Warszawskiego. Wyjaśnisz pojęcia „świat dwubiegunowy”, „zimna wojna”.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano