Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Zagrożenia współczesnego świata cz. 1

Albert Einstein stwierdził kiedyś: „Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny”. Pogląd taki towarzyszy ludzkości od stuleci i trudno go podważyć, wiedząc, że nie było dekady, w której nie doszłoby do przynajmniej jednego konfliktu zbrojnego. Generalnie w minionych stuleciach powody wojny były dwa: władza (i ziemia) oraz kwestie honoru. Obecnie każdy problem globalny może potencjalnie wywołać szereg konfliktów: rozwój badań nad bronią nuklearną, nielegalny handel bronią, rozwój nacjonalizmu, kryzys demokracji, brak poszanowania prawa, nierównomierny przyrost ludności, głód i niedożywienie, ubóstwo, obsesja rozwoju ekonomicznego kosztem człowieka, kryzys energetyczny, zaburzenia równowagi finansowej, nadmierny rozrost miast, przestępczość, upadek wartości moralnych, anachroniczny system edukacji. We współczesnym świecie konflikty zbrojne nie są jednak jedynymi zagrożeniami, choć z pewnością mogą powodować największa liczbę ofiar.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano