Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Zagrożenia współczesnego świata cz. 2

Współczesny świat jest pełen nierówności społecznych, często wynikających z poziomu rozwoju gospodarczego, z zaniedbań historycznych lub po prostu z warunków klimatycznych. Z drugiej strony, dzięki internetowi i innym mediom, daje możliwość szybkiej komunikacji i zdobywania wiedzy, porównywania się z innymi ludźmi, żyjącymi w innych państwach, na innych kontynentach. Powoduje to wzrost frustracji, która może spowodować ruchy migracyjne lub wybuch niezadowolenia społecznego skierowany przeciwko nieudolnie rządzącym. Pierwszy sposób powoduje pojawienie się nielegalnych ruchów migracyjnych, często spotykających się z niezadowoleniem obywateli państw, do których migranci przybywają, drugi może prowadzić do przejmowania władzy przez przedstawicieli partii populistycznych. Oba mogą prowadzić do kryzysu systemów demokratycznych i sięgania po władze przez autorytarne jednostki, obiecujące spokój i dobrobyt.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano