Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Znaczenie Internetu we współczesnym świecie

Słowo „Internet” jest skrótem słów pochodzących z języka angielskiego „inter‑network” i dosłownie znaczy „między‑sieć”. Najprostszą definicją Internetu jest więc ogólnoświatowa sieć wymiany danych komputerowych, która charakteryzuje się nieograniczonym i otwartym dostępem. Internet narodził się 29 października 1969 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to nastąpiła pierwsza, próbna transmisja danych.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano