Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Żołnierze Wyklęci odmitologizowani

Żołnierze Wyklęci to jeden z najbardziej zmitologizowanych tematów debaty publicznej w Polsce. Budzi skrajne emocje: odruch potępienia lub potrzebę uświęcania bojowników powojennego podziemia. Dr hab. Mariusz Mazur proponuje jeszcze inne spojrzenie. W swojej monografii analizuje mentalność uczestników powojennej partyzantki. Docieka, jak mocno zakorzenione wśród żołnierzy podziemia było przekonanie o wybuchu III wojny światowej. Opisuje rolę alkoholu i stopień kryminalizacji niektórych oddziałów. Tłumaczy, dlaczego większość nie potrafiła i nie mogła opuścić lasu. Odpowiada na pytanie, czy wszyscy "wyklęci" potrafili zabić.

Audycje Polskiego Radia Filmy i nagrania
Skopiowano