Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Zróżnicowanie religijne ludności świata

Według Encyklopedii PWN, religia to termin pochodzący od łacińskiego słowa relegare, oznaczającego zdolność odczytywania tego, co jest związane z Bogiem. Jako etymologię pojęcia religii wskazuje się również łacińskie słowo religare, które oznacza związanie człowieka z Bogiem, a także reeligare, tłumaczone jako obierać sobie Boga za przedmiot czci.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano