1.13 objaśnia różne modele relacji kościołów i innych związków wyznaniowych z państwem, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i współczesności Rzeczypospolitej

Skopiowano

Materiały

Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie

Temat obejmuje analizę kluczowych dokumentów będących podstawą polityki wyznaniowej I Rzeczpospolitej, II RP, PRL – u i III RP oraz w wybranych krajach. Stanowi zaproszenie do dyskusji o praktycznym wymiarze tej polityki w życiu społecznym i politycznym. Na podstawie analizy artykułów naukowych i prasowych oraz ikonografii pozwala też uporządkować wiedzę dotyczącą modeli polityki wyznaniowej na świecie.
Skopiowano

Co mają wspólnego biblijny Abraham, Dekalog Dialogu i lotnisko Heathrow?

Poznam przykład wypływu globalizacji na współistnienie wyznaw- ców różnych religii/zwolenników różnych światopoglądów. Poznam przykłady problemów i spornych zagadnień wynikających z różnic światopoglądowych w wielowyznaniowym społeczeństwie amerykańskim oraz propozycje sposobów dyskutowania o nich. Poznam strukturę wyznaniową społeczeństwa USA. Poznam zasady prowadzenia wartościowego dialogu.
Skopiowano

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Religia to zespół przekonań wyznawanych przez daną społeczność, uprawianych w postaci zbiorowych obrzędów. W każdym społeczeństwie występuje jakaś forma religii.
Skopiowano

Modele relacji państwo – kościoły i związki wyznaniowe

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych dotyczących relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Pluralizm modeli relacji Kościoła i państwa. Państwa świeckie

Modeli relacji państwo – Kościół jest współcześnie wiele. W tym materiale zapoznasz się z wariantami państwa świeckiego.
Skopiowano

WOS – LO – matura. Kościoły i związki wyznaniowe

Kościoły i związki wyznaniowe. Lekcja live z WOS-u transmitowana na żywo o godzinie 18.00. Poprowadzi ją nauczyciel Marcin Empel.
Skopiowano