2.1 charakteryzuje konsekwencje polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe II wojny światowej dla świata

Skopiowano

Materiały

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano

Skutki wojny

Straty gospodarcze i demograficzne, które spowodowała II wojna światowa, są nieporównywalne ze stratami poniesionymi w jakimkolwiek innym konflikcie w dziejach ludzkości. Bezprecedensowe zniszczenia wynikały z totalnego charakteru konfliktu, prowadzenia działań wojennych na skalę globalną oraz coraz doskonalszej broni. II wojna nie oszczędziła cywilów, których zginęło 41–49 mln, chociaż niektóre obliczenia mówią o 60, a nawet 80 mln zmarłych.
Skopiowano

Skutki II wojny światowej

Kiedy właściwie zakończyła się II wojna światowa? Dlaczego niektóre państwa upamiętniają jej koniec 8, a inne 9 maja? Dla kogo wojna skończyła się dopiero we wrześniu? Zakończenie tego konfliktu przyniosło jeszcze więcej pytań. Kraje „wyzwalane” przez Związek Sowiecki czekała długa droga do wolności i nie wiadomo było, czy za chwilę nie dojdzie do kolejnego globalnego starcia z ich udziałem.
Skopiowano

Powojnie w Europie – opowiadał dr Łukasz Jasina

Rozmowa Karoliny Lewickiej z dr Łukaszem Jasiną w Wieczorze Radia Tok FM
Skopiowano

Pozostałości, kontynuacje i zaprzeczenia: konsekwencje polityczne, społeczne i kulturowe drugiej wojny światowej

Temat obejmuje zagadnienia strat wojennych w wymiarze fizycznym i duchowym. Główny nacisk został położony na traumę wojenną i kwestie moralności – oceny przeszłości. Najwięcej miejsca zajmuje sprawa pamięci – manipulacji, milczenia, koncentracji na bohaterach. Wreszcie na koniec zostały przedstawione rozważania na temat czasów współczesnych i wyzwań, które ze sobą niosą w kontekście pamięci o Holocauście.
Skopiowano

Ściganie zbrodniarzy wojennych (i nie tylko) i kwestia zadośćuczynienia oraz polityki reparacji

Temat obejmuje zagadnienie zbrodni ludobójstwa i interwencji społeczności międzynarodowej w kwestiach masowych zbrodni, a także problemu ochrony przyznawanej zbrodniarzom. Materiały dotyczą, także kategorii zbrodni w tym zbrodni gwałtu, również teorii dotyczących źródeł zbrodni ludobójstwa.
Skopiowano

Mit zdrady Zachodu. Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

Rozmowa z Piotrem Majewskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem dziejów najnowszych. Zastanowimy się, czy w stosunku do wojny polsko-bolszewickiej, wybuchu II wojny światowej i konferencji w Jałcie możemy mówić o „zdradzie Zachodu”? Inspiracją dla tak postawionego pytania była wydana kilka lat temu książka profesora Andrzeja Nowaka "Pierwsza zdrada Zachodu".
Skopiowano

Polityczne skutki II wojny światowej

"Choć od początku II wojny światowej minęło już 76 lat, a jej zakończenia ponad 70, to nadal odczuwamy konsekwencje największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Powojenne przemiany przyniosły m.in. zmianę kształtu granic, a także podzieliły świat na dwa, wrogie sobie obozy. – Skutki tego podziału będziemy odczuwali jeszcze przez wiele lat" – mówił w Polskim Radiu 24 dr Jarosław Gdański, historyk.
Skopiowano