2.10 charakteryzuje znaczenie przejęcia władzy w Chinach przez komunistów w 1949 roku oraz system rządów Mao Zedonga (największe ludobójstwo po 1945 roku w czasie Wielkiego Skoku, prześladowanie religii)

Skopiowano

Materiały

Chiny cz. 2 – Rządy Mao

30-minutowa animacja. Seria powstaje w merytorycznej współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich.
Skopiowano

Ciekawe Historie – uzupełnienie do odcinka Chiny cz. 2 – Rządy Mao

Ten odcinek to uzupełnienie do odcinka kanału Ciekawe Historie - Chiny cz. 2 - Rządy Mao. Jakub Jakóbowski oraz dr Michał Bogusz opowiedzą o polityce zagranicznej Mao. Jak kształtowały się relacje USA-Chiny? Jak wyglądały relacje ze Związkiem Radzieckim oraz przywódcami, którzy sprawowali swoje funkcje w tym czasie - byli nimi Stalin i Chruszczow. Jak wyglądała polityka Chin wobec krajów Trzeciego Świata?
Skopiowano

Maoizm

Zobacz w Słowniku PWN
Skopiowano

Mao Zedong

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Chiny po II wojnie światowej

Po zapoznaniu się z materiałem: Potrafię wyjaśnić pojęcie „rewolucja kulturalna”. Potrafię wskazać, kim był Mao Zedong. Co wiem? Wiem, kiedy proklamowano ChRL. Wiem, na czym polegał Wielki Skok. Co rozumiem? Rozumiem znaczenie praw człowieka.
Skopiowano

Chiny w cieniu Mao Zedonga

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego w Chinach na przełomie lat 50. i 60. wytrzebiono wróble. Ocenisz dokonania chińskich komunistów pod rządami Mao Zedonga. Ocenisz polityczne, gospodarcze i społeczne koszty przedsięwzięć Mao Zedonga.
Skopiowano