2.13 charakteryzuje skutki II wojny światowej dla Polski w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym

Skopiowano

Materiały

Między wschodem a zachodem – polskie cele wojenne 1939 a sytuacja Polski od 1945 r.

Niniejszy temat skupia się, z wykorzystaniem źródeł, na przedstawieniu relacji polsko-rosyjskich w aspekcie społecznym, kładąc nacisk na pierwsze kontakty armii czerwonej z Polakami oraz codzienność w pobliżu garnizonu radzieckiego. Wśród źródeł znaleźć można także informacje dotyczące rozmieszczenia garnizonów, arsenału atomowego, a także materiały związane z wyjściem armii rosyjskiej z Polski. Poniższy temat w niewielkim stopniu dotyka zagadnień politycznych. Stara się pokazać życie codzienne, zakulisowe wobec wielkiej polityki.
Skopiowano

Strach jako zjawisko społeczne po 1945 roku

Prof. Marcin Zaremba, autor świetnie przyjętej monografii "Wielka trwoga", opowiadał w rozmowie z prof. Antonim Dudkiem o dalszych badaniach nad strachem w okresie PRL-u.
Skopiowano

Wyzwania Polski na drodze do odbudowy po II wojnie światowej

Po zapoznaniu się z materiałem: Omówisz problemy, z jakimi borykało się państwo polskie po II wojnie światowej. Opiszesz zmiany, jakie zaszły w Polsce po przesunięciu granic. Ocenisz, które z przemian w powojennej Polsce można uważać za korzystne, a które za szkodliwe.
Skopiowano

PKWN- samozwańczy, marionetkowy, tymczasowy

Rozmowa Karoliny Lewickiej z prof. Andrzejem Friszke w Wieczorze Radia Tok FM
Skopiowano

Mit zdrady Zachodu. Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

Rozmowa z Piotrem Majewskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem dziejów najnowszych. Zastanowimy się, czy w stosunku do wojny polsko-bolszewickiej, wybuchu II wojny światowej i konferencji w Jałcie możemy mówić o „zdradzie Zachodu”? Inspiracją dla tak postawionego pytania była wydana kilka lat temu książka profesora Andrzeja Nowaka "Pierwsza zdrada Zachodu".
Skopiowano

O co walczy naród polski? – deklaracja rady jedności narodowej

Tekst "O co walczy naród polski?" Deklaracja Rady Jedności Narodowej.
Skopiowano